Jako malá jsem milovala příběhy o bájných mořeplavcích a jejich dalekých cestách, okouzlovaly mě obrazy vodní hladiny, oceánu, starých lodí, kamenných majáků a jejich světel.

Před dvaceti lety u moře jsem začala malovat a tento pocit okouzlení se ke mně vrátil.
Jakoby má duše našla cestu, kterou ke mně může promlouvat, jakoby našla řeč, které budu rozumět.
Začaly ke mně přicházet obrazy a já hledala způsob, jak tento proud zachytit a nezastavit jej.
Zkoumala jsem možnosti výtvarného výrazu, experimentovala s různými technikami, styly i materiály.
Na jedné straně jsem cítila hravou radost ze svobodné tvorby, tak nepodobnou všemu, co jsem zažívala v hodinách výtvarné výchovy.
Na straně druhé jsem se učila reflektovat celý tento proces a rozumět jeho symbolickým významům i svým prožitkům v jeho průběhu.
Byl to velmi dobrodružný a intenzivní čas hledání a sebepoznávání, “skutečná plavba” do dálek.

Je to už dvacet let a maluji stále, výtvarná tvorba se stala nedílnou součástí mého života.
Stala se mou meditací a formou dialogu s vnitřním světem, branou do fantazie a rituálem vnitřní očisty.

Vybrané obrázky jsou malou ukázkou mé výtvarné cesty.

Lodě

formát A1, tempera, kontura, lak, lepidlo, papír, textil a jiné materiály a předměty

Struktury

formát A2, lepidlo, papír

Vrstvy

formát A3, tempera, kontura

Obrazy od moře v čase

formát A4, fix, kontura, vodovka, pastelka, voskovka