Jsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka s  dvacetiletou praxí v oboru a terapeutickým vzděláním v Logoterapii a Existenciální analýze, a Arteterapii.

V minulosti jsem pracovala v pražské psychiatrické léčebně, poté několik let vedla brněnské denní sanatorium pro doléčování duševně nemocných po hospitalizaci. V roce 2002 jsem si v Brně otevřela soukromou terapeutickou praxi a paralelně spolupracovala s Poradenským centrem místní univerzity, pro jejíž studenty jsem pořádala tvůrčí a sebepoznávací programy.
V současné době pracuji jako psychoterapeutka ve své praxi v Praze na Letné a současně jako výtvarná lektorka Kulturně komunitního centra ART, taktéž na Letné, zaměřeného zejména na seniory a lidi s mentálním postižením či duševním onemocněním.

Zkušenosti z práce s různorodou klientelou mě přesvědčily o tom, že skutečným základem terapie, bez ohledu na zvolenou metodu, je vztah, v němž se člověk, který přichází, cítí vítán, neposuzován a přijímán.  

Jako dítě jsem chtěla být archeologem, detektivem, umělcem a knězem.
Ve svém pojetí psychoterapie se tím vším nějakým způsobem nepochybně stávám.
Vycházím ze svého akademického vzdělání, ale hledám i v příbězích z historie dávných kultur, mytologii a náboženství, v uměleckých obrazech a pramenech vlastní žité spirituality.
Nalézám zde nevyčerpatelné zdroje inspirace, moudrosti a krásy pro svou práci s lidmi.

Vážím si každého, kdo se s odvahou a důvěrou přichází Zastavit a chráním bezpečný prostor pro toto delikátní setkání.