Terapie je procesem léčení, které probíhá v přítomnosti, sahá do minulosti a otevírá do budoucnosti. Je procesem léčení minulosti v přítomnosti. Je spektrem možných cest, jak tento proces uvolnit, podpořit a zvědomit. 

V práci s lidmi vycházím ze svého existenciálně analytického vzdělání, které klade důraz na téma životních hodnot, vnitřní svobody člověka a smysluplnosti jeho života.
V rámci mého arteterapeutického zaměření ráda pracuji s obrazy, ať už se jedná o sny, představy nebo reálné výtvory tvůrčího procesu. Vnímám je jako cestu, která dovoluje jít podél logického myšlení přímo do nitra k uvězněným emocím a zasutým vzpomínkám, do světů dávno zapomenutých, nedovolených či nikdy neobjevených.

Individuální terapie

Individuální terapie probíhá formou individuálních sezení klienta s terapeutem.

Někdy může být dostačující jedno či dvě sezení v podobě poradenské konzultace,
jindy je zapotřebí několika sezení v podobě krátkodobé terapie
a někdy se jako žádoucí jeví dlouhodobé terapeutické vedení.
Vše se odvíjí od tématu, s nímž klient přichází a naší vzájemné domluvy.

Setkání probíhají standardně v délce 50-ti minut a frekvenci jednou týdně.
Mnohdy si ale situace, zejména na začátku, žádá delší časový prostor, pak je možné domluvit dvouhodinové sezení /tj.2×50 min./ Stejně tak lze ale v průběhu terapie frekvenci upravit do delších časových intervalů mezi setkáními.

Konzultace probíhají na základě předchozí domluvy /sms,mail/.

Párová terapie

V případě partnerských obtíží nabízím možnost práce s oběma partnery současně v rámci párové terapie /sezení v délce 75min./

Arteterapeutické semináře

Pro zájemce o sebepoznání pořádám tématizované arteterapeutické semináře,
které probíhají v malých skupinkách do 5 osob.

 

 

Služby nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Cena za 1 individuální sezení je 1200 Kč.
Cena za 1 párové sezení je 2000 Kč.
Cena za seminář je dle aktuální nabídky.

Konzultaci zrušenou méně než 24h před jejím začátkem je třeba v plné výši uhradit.